วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 มิถุนายน 2565
สถานที่รับสมัคร

  • ห้องธุรการ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม (วัน/เวลาราชการ)
  • ทางไปรษณีย์ ถึงวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก http://www.npt.ac.th/เพจประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม (ยึดวันประทับตราเป็นสำคัญ)