มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัคร หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ท้ายประกาศนี้ และยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายนยน 2564 ถึง 24 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ