งานเด่นวันนี้

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล 7 อัตรา

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล 7 อัตรา

สมัครด้วยตัวเอง หรือ สมัครทาง Internet ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2564