โรงเรียนพระนารายณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 น. – 15.00 น. ณ สำนักงานกลุ่มอำนวยการ อาคาร 1 ชั้นล่าง โรงเรียนพระนารายณ์