สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 18 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถานที่ปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่ง (สามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งและ 1 สถานที่ปฏิบัติงานเท่านั้น) ตั้งแต่วันที่ 13-17 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ