กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
*ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ