สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 (สวพ.5) ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ
ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน และต้องสวมหน้ากากอนามัย ต้องมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส