ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี 399 หมู่ 3 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2565 – 11 มกราคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)