โรงพยาบาลชัยบาดาล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 3 โรงพยาบาลชัยบาดาล โทร. 036 – 750155 ต่อ 119 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 – 29 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ