เทศบาลตำบลบางพลีน้อย รับสมัครพนักงานจ้าง 17 อัตรา

วันและสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองที่ทำการ เทศบาลตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
*ระหว่างวันที่ 20-28 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ)
*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักปลัดฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2337-6241-5