สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 2 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ชั้น 2
*ตั้งแต่วันที่ 22 – 28 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.)
*สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ทางโทรศัพท์หมายเลข 05561 0068