สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถสมัครด้วยตนเองที่กลุ่ม บริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ชั้น 2 ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 เบอร์โทรศัพท์ 036-340-783 ในระหว่างวันที่ 7-16 ธันวาคม 2564 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 น. – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.30 น. (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://sssb.go.th)