มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครอาจารย์สาธิตปฏิบัติการ 4 อัตรา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคารอัมรินทร์พิทักษ์ (ชั้น 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)