สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวรรคโลก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวรรคโลก ตั้งแต่วันที่ 1-8 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ