สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ที่เว็บไซต์ https://tpso.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า”