โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 น. – 11.30 น.) (ภาคบ่าย 13.00 น. – 16.00 น.)