จังหวัดชัยนาท รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดชัยนาท ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ตั้งแต่วันที่ 4-10 มกราคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ