โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา

ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสระบุรี ในวันและเวลาราชการ หรือส่งทาง G-mail โดยแนบเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น G-mail: srbr.hrm4@gmail.com ติดต่อสอบถามโทร 036-343-500 ต่อ 1420