สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 13-19 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการเช้า เวลา 08.30-12.00 น. บ่ายเวลา 13.00-16.30 น.