มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ