กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 7 อัตรา

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 7 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ