องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 27 อัตรา

กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียด ได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ โทร. 0 – 3622 – 2997