โรงพยาบาลสุโขทัย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 โรงพยาบาลสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ