วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร รับสมัครครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ในวันเวลาราชการเท่านั้น (เว้นวันหยุดราชการ) ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ห้องงานบุคลากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร