กรมสรรพสามิต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 252 ถนนศรีปราชญ์ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด