เทศบาลเมืองพิจิตร รับสมัครพนักงานจ้าง 18 อัตรา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรติดต่อสอบถามขอใบสมัครและขอทราบรายละเอียด ยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารงานบุคคล ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ระหว่างวันที่ 13 – 25 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ