กรมควบคุมโรค รับสมัครจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลประชาชน 6 อัตรา

ผู้สนใจสมัครโปรดติดต่อด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อาคาร 11 ชั้น 4 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี หรือ E-mail : riskcomddc5@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 14 – 23 ธันวาคม 2564 ในเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น. โทรศัพท์ 0 2 590 3855