โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 3 ตึกผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) เลขที่ 62/38 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 15 – 22 ธันวาคม 2564 (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลาด3.00 – 16.30 น.) โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร