โรงพยาบาลนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 9 ตำแหน่ง หลายอัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลนครปฐม ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ในวัน เวลา ราชการ