โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีศรีสังวร โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
โทร. 0 5568 2030 – 42 ต่อ 1305 – 1306
ตั้งแต่วันที่ 2-19 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ