สำนักงานทางหลวงที่ 12 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 12 อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2564 ในวัน เวลาราชการ