โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ