สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครดาวน์โหลดแบบใบสมัครได้ทาง website http://www.plkhealth.go.th (ข่าวประชาสัมพันธ์) และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ