โรงพยาบาลเขาค้อ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา

  1. นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ Paramedic จำนวน 2 อัตรา
  2. นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
  3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  4. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
  5. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา
  6. พนักงานบริการ (ซักฟอก) จำนวน 1 อัตรา
  7. พนักงานบริการ (ขับรถยนต์) จำนวน 2 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเขาค้อ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ในวันเวลาราชการ

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร