วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่สอน

  1. กลุ่มวิชาช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา
  2. กลุ่มวิชาการตลาด จำนวน 1 อัตรา
  3. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  4. กลุ่มวิชาคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2566 สมัครด้วยตน
เองที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานบุคลากร ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานทำความสะอาด จำนวน 3 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร อาคารอำนวยการ ชั้น 1 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร