โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา

  1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (กลุ่มงานบัญชี) จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์) จำนวน 1 อัตรา
  3. ตำแหน่งพนักงานธุรการ (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก) จำนวน 1 อัตรา
  4. ตำแหน่งพนักงานธุรการ (กลุ่มงานโสต ศอ นาสิกฯ) จำนวน 1 อัตรา
  5. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมการแพทย์) จำนวน 1 อัตรา
  6. ตำแหน่งช่างต่อท่อ (กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมการแพทย์) จำนวน 1 อัตรา
  7. ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป (กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมการแพทย์) จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 8.30 น. – 11.30 น.) (ภาคบ่าย 13.00 น. – 16.00 น.)

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร