โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

  1. เจ้าหน้าที่พยาบาล ปฏิบัติงานหน้าที่และความรับผิดชอบของงานอนามัยโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา
  2. เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการของโรงเรียนประจำฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  3. ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติหน้าที่งานช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
  4. เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์ ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาของโรงเรียนจำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ผ่านระบบออกไลน์และสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2566 สอบถามคลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร 035-494715

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร