โรงพยาบาลเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และจ้างเหมาบริการ 9 อัตรา

  1. ผู้ช่วยนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา
  2. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา
  3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4 อัตรา
  4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  5. พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเขาค้อ ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ถึง วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ในวัน เวลาราชการ

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร