สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 11 อัตรา

  1. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลบางมูลนาก
  2. เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลวังทรายพูน
  3. พนักงานเปล จำนวน 2 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลโพทะเล 1 อัตรา โรงพยาบาลดงเจริญ 1 อัตรา
  4. พนักงานบริการ 3 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 1 อัตรา โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 อัตรา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาเจ็ดลูก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับคล้อ 1 อัตรา
  5. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 1 อัตรา โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 อัตรา
  6. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลดงเจริญ

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถานที่ปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่ง (สามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งและ 1 สถานที่ปฏิบัติงานเท่านั้น)

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร