องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี รับสมัครเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ

  1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ สังกัดกองคลัง จำนวน 1 อัตรา

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

  1. ตำแหน่ง คนงาน สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่ง คนงาน สังกัดกองคลัง จำนวน 1 อัตรา
  3. ตำแหน่ง คนงาน สังกัดกองช่าง จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่ ห้องสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3558 1951 ต่อ 103

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร