โรงพยาบาลวิเชียรบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 40 อัตรา

 1. ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา
 2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 8 อัตรา
 3. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 6 อัตรา
 4. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ทันตกรรม) จำนวน 1 อัตรา
 5. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา
 7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 8. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 5 อัตรา
 9. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (การพยาบาล) จำนวน 7 อัตรา
 10. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ทันตกรรม) จำนวน 2 อัตรา
 11. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
 12. ตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา
 13. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 2 อัตรา
 14. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 2 อัตรา
 15. ตำแหน่งพนักงานบริการ (รปภ.) จำนวน 1 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ภารกิจด้านอำนวยการ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ตั้งแต่วันที่ 15-22 พฤษภาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร