โรงพยาบาลหนองไผ่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 12 อัตรา

  1. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
  2. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
  3. เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา
  4. พยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 5 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลหนองไผ่ ตั้งแต่วันที่ 15-22 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร