สพป.กำแพงเพชร เขต 2 รับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย 30 อัตรา

ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 30 อัตรา

กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 5 อัตรา
กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกดนตรี/ดนตรีศึกษา จำนวน 5 อัตรา
กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกประถมศึกษา/การประถมศึกษา จำนวน 7 อัตรา
กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จำนวน 11 อัตรา

กําหนดรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่วันพุธที่ 31 พฤษภาคม – วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองขลุง อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร