สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

  1. ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา โรงพยาบาลพรหมพิราม
  2. ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
  3. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
  4. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา โรงพยาบาลวังทอง
  5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา โรงพยาบาลบางกระทุ่ม

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครดาวน์โหลดแบบใบสมัครได้ทาง website http://www.plkhealth.go.th (ข่าวประชาสัมพันธ์) และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหาร ทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 23-29 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร