สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 31 อัตรา

  1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 19 อัตรา
  2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
  4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  5. ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
  6. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา
  7. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา
  8. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 3 อัตรา
  9. ตำแหน่งช่างต่อท่อ จำนวน 1 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร