สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 12 อัตรา

  1. พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา
  2. พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา
  3. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
  4. ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
  5. เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) 1 อัตรา
  6. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
  7. พนักงานซักฟอก 1 อัตรา
  8. พนักงานบริการ 2 อัตรา
  9. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
  10. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร