องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ

  1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา
  3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ

  1. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครและ ยื่นใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง (แต่งกายชุดสุภาพ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่ควรสวมใส่กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด รองเท้าแตะ) ตั้งแต่วันที่ 22-31 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องประชุมสาระพู ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำหรับพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร