องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม จ.ลพบุรี รับสมัครเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา

สังกัดสำนักปลัด

  1. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา
  2. ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา

สังกัดกองคลัง

  1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา

สังกัดกองช่าง

  1. ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 6-15 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัด โทร. 0-3677-6032 (กรุณาแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย)

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร