วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

  1. ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา
  2. ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา
  3. ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 อัตรา
  4. ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จำนวน 1 อัตรา
  5. เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  6. เจ้าหน้าที่ธุรการงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
  7. เจ้าหน้าที่ธุรการงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน จำนวน 1 อัตรา
  8. เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและงานสื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร