โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

  1. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
    วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา
    วิชาเอกสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 2 อัตรา
  2. เจ้าหน้าที่ธุรการ (กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน) จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เอกสารดังแนบประกาศ หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องอำนวยการ อาคาร 3 โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 (ในเวลาราชการ)

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร